Hizmetler

Adana Çevre Danışmanlığı

Adana Çevre Danışmanlığı, ÇED Raporu, ÇED Muafiyet, Çevre Görevlisi Adana, Çevresel Atık Yönetimi

Adana Çevre Danışmanlığı, Çevre, tüm canlıların yaşadığı ortama verilen addır. Adana çevre danışmanlık firmaları Çevre ve canlılar birbirlerine bağlı önemli gruplardır. Adana Risk Osgb ailesi olarak sizlere ve dünyamıza verdiğimiz değer ve önemden dolayı çevre temizliğini ön planda tutuyoruz. Çevremizin temiz olması için halkımızı bilinçlendiriyor ve bu konuda sizlere değişik yöntemler sunuyoruz. Günümüzde sayılarında artış gösteren fabrikalar, arabalar ve insan sayısına oranla çoğalan inşaatlar çevremizin düzenini bozmaktadır. Tam bu yüzden halkımızı bilinçlendirmek ve iyi gelecek için çevre sorumluluk politikamızdan asla taviz vermiyoruz. Düzenli, temiz bir çevre ile gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak istiyorsak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız.

• Örneğin; bir şirket sadece kendini, hesaplarını düşünmemelidir. Aynı zamanda çevre sorunlarını düşünerek çalışanlarını bilgilendirmeli ve bu doğrultuda çevre sorunlarına çözüm bulmalıdır.

• Çevre dostu enerji kaynakları kullanılmalıdır.

• Atık üretimi en düşük seviyelere getirilmelidir.

• Bir firma açılmadan önce iyi değerlendirme yapmalı ve çevre sorunları düşünülmelidir.

• Çevre bilincini oluşturmak için program ve eğitimlerin uygulanması gerekmektedir.

Unutmayalım ki; sadece ülkemizde değil dünyanın her hangi bir yerinde meydana gelebilecek en ufak bir tehlike hepimizi etkiler. Adana Risk Osgb huzurlu, ferah yaşanabilir bir ortam oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla çevre politikasından ödün vermeden hizmet vermektedir. Gelecek kuşaklara yaşanabilecek güzel bir dünya bırakmak için sanayi kuruluşları ve uzmanlarımız birlikte çevre kirliliğini en aza indirip güzel bir gelecek için çalışıyoruz. Çevremizi temiz tutarak gelecek kuşaklara güzel bir dünya bırakalım. Sağlığınızı, mutluluğunuzu, geleceğinizi riske atmayın!..

Adana Risk OSGB ve DESAM Çevre olarak yasal çevre danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. 2872 Sayılı Çevre Kanunu 11.08.1983 tarihinde 18132 Sayı ile resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun metnini incelediğimizde çevre kanununun çıkarılma amacı bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak olduğu görünmektedir. DESAM Çevre olarak sürdürülebilir çevre danışmanlık hizmeti ile günlük değil faaliyet boyunca hizmet veren bir anlayışla çalışmaktayız.

2872 Sayılı Çevre Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte kanun yönetmeliklerle desteklenerek uygulanabilir bir hal almıştır. Tabi bu yönetmelikler belli zamanlarda değişikliğe uğramış ve bazen de yeniden yayımlanmıştır. Bu yönetmeliklerden en ön plana çıkanlarından birisi de Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğidir. Çevresel Etki Değerlendirme yönetmeliği en son 25.11.2014 tarihinden yayımlanmıştır. Yönetmelik bizlere kısaca şundan bahsetmektedir. Bir faaliyet hayata geçirilmeyi planlandığınca öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Çevre İl Müdürlüğüne başvuru yapacaktır. Bu başvuruda yapmayı planladığı faaliyetle ilgili Proje Tanıtım Dosyası ya da Çevresel Etki Değerlendirme Dosyası oluşturulmaktadır. Yapılması planlanan faaliyetim kirlilik yükü dikkate alınarak kirlilik yükü yüksekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Çevresel Etki Raporu sunarak “Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu” almak zorunludur. Bu kararın çıkmaması halinde faaliyete başlanamaz. Yine kirlilik yükü olan diğer tesis ve faaliyetler de Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine Proje Tanıtım Dosyası sunarak “Çevresel Etki Değerlendirme Gerekli Değildir” kararı alınması zorunludur. Olumsuz bir sonuç çıkması durumunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılmalıdır.

ÇED yönetmeliği dışında Çevre izin ve lisans yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve mevzuat dahilinde birçok yönetmelik ve tebliğ vardır. Çevre mühendislerinin dışında çevre mevzuatını birebir takip eden ve bu mevzuatın uygulanması için gereken teknik donanıma haiz başka meslek grubu yoktur.

Bizler de Desam Çevre Danışmanlık Limited Şirketi 2010 yılında çevre mühendisleri tarafından kurulmuş bir kurumdur. Kurumun öncelikli amacı Adana ve sınır illerde çevre danışmanlık konusunda faaliyet göstermektir. Tesis ve faaliyetlerin çed aşaması, çevre izin süreçlerinin başlangıç aşaması olan geçici faaliyet belgesine başvuru yapılması ve çevre izin lisans belgesinin alınması aşamasına kadarki süreci birebir tesis ve faaliyetlerle birlikte yaşamaktayız. Çevre izin lisansının onaylanmasından sonraki aşamada da çevre mevzuatı gereğince yapılması zorunlu ve gerekli tüm çevre işlerini danışmanlığını yaptığımız firmalarla birlikte yapmaktayız.

Faaliyete geçtiğimiz günlerden itibaren Adana ve sınır illerde birçok kurumsal firmaya çevre danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Adana da bu yönde hizmet sunan ilk firmalardan olmanın verdiği tecrübe ve yapılan çalışmalardan alınan sonuçların bizlerde oluşturduğu güvenle işimizi her geçen gün daha kaliteli yapma gayreti içerisindeyiz. Adana da çevre mühendislik hizmetleri dendiğinde akla gelen ilk firmalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

Çevre Danışmanlık Hizmeti:Çevre mevzuatı kapsamına giren tüm konuların firmamız tarafından faaliyet sahibi ile beraber yürütülmesi. Bu hizmete Çevre İzin Lisans Belgesi alınması ya da Çevresel Etki Değerlendirme konusunda bir sonuca varılması gibi mevzuatta alınması zorunlu belgeler de dâhildir. Onların haricinde sürdürülebilir bir atık yönetiminin tesislerde kurulması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.