Hizmetler

Adana Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Adana Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Adana, Adana TMGD, Adana Tehlikeli madde Taşımacılık Güvenlik Danışmanlığı

Adana Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde ele alınmış ve bu konu üzerinde özenle durulmuştur. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı tehlikeli maddeleri ( patlayıcılar, gazlar, yanıcı katı ve sıvı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve bulaşıcı maddeler, radyo aktifler, aşındırıcı maddeler, diğer tehlikeli madde ve mallar... ) tanker veya konteynerlere yükleyen, dolduran, taşıyan ve bu malzemeleri boşaltan firmaların insanlara ve doğaya zarar vermeden hizmet vermek için görevlendirilmiş yetkili kişilere denir. • Tehlikeli madde taşıyan ve tehlikeli madde faaliyet belgesine sahip firmalar bakanlığın verdiği kararla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almak ve çalıştırmak zorundadır. • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı; şirketlerin tehlikeli madde taşınması konusundaki raporu hazırlamak, • Tehlikeki maddelerin doldurulması, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması gibi konularda araç ve gereçlerin kontrolünü yapma, • Meydana gelebilecek tehlikeleri önceden düşünüp tedbirler almak, • Tehlikeli madde taşınması yapılırken özel şartları dikkate almak, • Oluşabilecek tehlikeye karşı yapılan işi durdurup gerekli tüm önlemler alındıktan sonra işi başlatmak ve bu aşamaları yetkili kişilere bildirmek gibi bir çok görevleri vardır.

Adana Risk OSGB Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı konusunda da sizlerin hizmetinizde... Sizlerin güvenliği ve çevreye verdiğimiz değerden dolayı uzman kadromuz ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimi ile sizlere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Unutmayınız ki, tehlikeli madde taşımak ihmal kadar tehlikeli değildir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Adana, Adana TMGD, Adana Tehlikeli madde Taşımacılık Güvenlik Danışmanlığı hizmetleri.

  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip firmalar tam zamanlı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırmak ya da bu konuda hizmet almak zorundadır.     TMGD ‘nin tesisteki görev ve yükümlülükleri, tesiste yapılması zorunlu çalışmalar;

·         İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek,

·         Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek,

·         Ulusal ve uluslar arası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek,

·         Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek,

·         İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek,

·         Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak,

·         Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak,

·         ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak,

·         Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde idareye ibraz etmek,

·         İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak,

·         Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek,

·          Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek,

·         Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almaktır.

Görev ve yükümlülükleri belirtilen tehlikeli madde güvenliği danışmanlık hizmetleri işi için DESAM TMGD olarak yürütülmektedir.

Adana Risk OSGB Danışmanlık olarak yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız ile;

·  Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uygun danışmanlık,

·  Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmalarının sağlanması,

·  Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kurallarının belirlenmesi,

·  İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması ve kontrolü,

·  Taşıma evrakları hakkında bilgilendirme ve denetim

·  Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetlerinin tespiti ve gözetimi

·  Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması

·  İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanması hizmetlerini veriyoruz.

Bu sayede çalışan ve çevre açısından tehlikeli maddelerin güvenlik risklerini en aza indiriyoruz.

Adana Risk Danışmanlık olarak risk iş sağlığı ve güvenliğinde edindiğimiz uzmanlık ve deneyimlerimizi tehlikeli madde güvenliği alanında başarılı olarak uyguluyor ve sektörünün öncüsü olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.