Hizmetler

Adana ÇED Çevre Etki Değerlendirme Raporu

ÇED - Çevre Etki Değerlendirme Raporu, Çevresel Risklerin Etkilerinin Değerlendirilmesi Danışmanlığı

DESAM ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Şirketimiz yaşanabilir bir çevre ve bunun devamlılığını sanayideki gelişmeyle birlikte sürdürmek amacıyla çevreyle sanayinin yakın iki arkadaş olma gerekliliğinin yerine getirilmesi konusunda destek sağlamaktadır. Sanayi alanında faaliyet gösteren firmalara çevre izinleri başta olmak üzere çevre mühendislik hizmetleriyle ilgili her konuda hizmet sunmaktadır.

Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu:Biryatırım gerçekleştirilmeden önce, çevreyle olan ilişkisinin incelendiği bir rapordur. Bu raporda, işletmenin yatırım gerçekleştirilmeden önce, yatırımın faaliyette olduğu süreçte ve yatırımın faaliyet ömrünün tamamlanmasından sonraki süreçte toprak, su, hava gibi çevresel etmenlerle olan ilişkisini detaylarıyla incelenmektedir. ÇED Raporu neticesinde; " Yatırımın Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur veya Olumsuzdur" şeklinde bir sonuç alınır. . Bu sonucun olumlu olması durumunda faaliyete başlanır.

Proje Tanıtım Dosyası (Ön ÇED):Yatırımın kapasitesine göre Çevre ve Orman Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yönetmelikten ÇED Raporuna tabi olmayan tesis ve faaliyetler için hazırlanır. Yatırımın gerçekleştirildiği ilin resmi makamlarından alınan olumlu görüşler neticesinde tamamlanır ve “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınır.

ÇED ve PTD faaliyete başlamadan önce ve faaliyet esnasında tesisle ilgili birtakım değişiklikler olması durumunda yetkili merciler tarafından istenebilir.